Artikelen over: Belastingen
Dit artikel is ook beschikbaar in:

Welke belastingen moet ik betalen?

Beurstaks (TOB): NEE
Dividendbelasting: NEE
Reynders belasting: JA
Vermogensbelasting: JA

De details


Je hoeft geen beurstaks (of TOB) te betalen omdat de portefeuilles alleen werken met indexfondsen die daarvan vrijgesteld zijn.
Je hoeft geen dividendbelasting te betalen omdat alle fondsen in de portefeuilles de dividenden automatisch herinvesteren. Dit heet een accumulerend fonds.

Aan de andere kant zijn er twee belastingen die verplicht zijn.

1. Reynders belasting


De Reynders belasting wordt door de Belgische staat geheven telkens als een obligatiefonds verkocht wordt. Dit gebeurt wanneer je portefeuille opnieuw in evenwicht wordt gebracht of wanneer je je beleggingen geheel of gedeeltelijk terugtrekt. De belasting bedraagt 30% van de winst voor de obligatiefondsen die verkocht worden. Aandelenfondsen zijn vrijgesteld van deze belasting.

Voorbeeld


Stel je belegt €10.000 in de Energetic portefeuille. De portefeuille bestaat uit ruwweg 70% aandelenfondsen en 30% obligatiefondsen. De verdeling is dus:
€7.000 in de aandelenfondsen
€ 3.000 in de obligatiefondsen

Een jaar later is je portefeuille in waarde gegroeid. De aandelenfondsen zijn gestegen tot €7.800 en de obligatiefondsen zijn gewaardeerd op €3.200. Je beleggingen zijn nu €11.000 waard.

Je besluit de volledige €11.000 op te nemen. Bij de verkoop heb je op de obligatiefondsen een winst van €200 gemaakt. De Reynders belasting zal dus € 60 bedragen (30% van € 200).

Hoe betaal je die?


De Reynders belasting moet je aangeven bij je jaarlijkse aangifte voor de personenbelasting. Als je bijvoorbeeld in 2021 een opname hebt gedaan, moet je deze Reynders belasting aangeven met het persoonlijke belastingformulier dat je in 2022 indient. We geven je gedetailleerde instructies over de bedragen en welke regels je moet invullen.

De belasting moet betaald worden nadat je de aangifte gedaan hebt. Ook hier sturen we je de stap-voor-stap instructies over hoe je dit moet doen. Het duurt maar een minuutje.

2. Vermogensbelasting op beleggingsrekeningen van meer dan € 1.000.000


De vermogensbelasting ("taxe sur les comptes-titres" of "effectentaks") geldt voor iedereen die meer dan € 1.000.000 op beleggingsrekeningen heeft staan en is gelijk aan 0,15% van de totale waarde. Merk op dat je nog steeds aan deze belasting onderworpen bent als het gemiddelde van je beleggingsrekeningen, berekend op verschillende tijdstippen in het jaar, meer dan €1m bedraagt.

Als je het geluk hebt zo'n bedrag te hebben, laat het ons weten en wij helpen je met de aangifte ervan.

Bovenstaande informatie is algemeen van aard en wordt alleen ter informatie beschikbaar gesteld. De weergegeven informatie mag op geen enkele wijze worden beschouwd als persoonlijk belastingadvies. Bovenstaande informatie is gebaseerd op bronnen die door de auteur betrouwbaar worden geacht. Curvo staat echter op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van deze informatie en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid ervan. Deze informatie is onderhevig aan mogelijke wijzigingen in wetgeving en fiscale behandeling. De uiteindelijke fiscale behandeling is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Bijgewerkt op: 15/01/2024

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!